Uvítanie členov Klubu Lekari.sk

1. zdravotná sociálna sieť

Etický kódex člena Klubu Lekari.sk

Člen klubu sa svojou registráciou v Klube lekari.sk zaväzuje k dodržiavaniu nasledujúcich pravidiel stanovených v Etickom kódexe.

  1. Každý člen komunikuje s ostatnými členmi klubu v rámci pravidiel slušného správania. Používanie vulgarizmov prípadne iné nevhodné správanie voči iným členom klubu, administrátorom Klubu lekari.sk alebo lekárom a zdravotníckym zariadeniam je zakázané a môže mať za následok zablokovanie daného profilu.
  2. V Klube Lekari.sk je ďalej zakázané uverejňovať príspevky, ktoré nie sú v súlade s dobrými mravmi, porušujú autorské práva, obsahujú pornografiu, podnecujú násilie či zosmiešňujú určitú rasu alebo náboženstvo. Taktiež je zakázané uverejňovať tie isté príspevky opätovne, niekoľkokrát denne tzv. spamovať.
  3. Klub lekari.sk neslúži na subjektívne hodnotenia lekárov užívateľmi klubu.
  4. Klub lekari.sk si vyhradzuje právo vymazať verejne publikované príspevky, ktoré vyhodnotí ako nevhodné. Nevhodným príspevkom sa rozumie hlavne príspevok obsahujúci vulgarizmy alebo akýmkoľvek spôsobom pohoršuje ostatných členov a administratívnych pracovníkov Klubu Lekari.sk
  5. Každý člen Klubu Lekari.sk sám zodpovedá za príspevky, ktoré verejne šíri medzi ostatných členov klubu. Klub Lekari.sk nepreberá zodpovednosť za príspevky svojich členov a nemusí byť názorovo stotožnený s jednotlivými príspevkami či tvrdeniami užívateľov klubu.
  6. V Klube Lekari.sk nie je dovolené uverejňovať obsah, ktorý by porušil práva iného užívateľa klubu alebo porušoval zákony SR.
  7. Je zakázané vydávať sa za správcu portálu www.klub.lekari.sk a aj akéhokoľvek iného zamestnanca tohto portálu. Taktiež je zakázané zneužívanie identitu inej osoby t.j vytvorenie falošného profilu a komunikovanie v cudzom mene.
  8. Na stránkach Klubu Lekári.sk je možné propagovať konkrétne výrobky či služby prostredníctvom platenej reklamy.
Pri porušení akejkoľvek zásady používania Klubu Lekari.sk môžete byť administrátorom upozornený v súkromnej správe. Správanie vyhodnotené administrátorom klubu ako nevhodné môže mať za následok zablokovanie Vášho profilu. Pri opakovanom porušení etického kódexu klubu môže byť Váš profil vymazaný na trvalo.

Publikovanie, alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

.© Lekari.sk 2021