Uvítanie členov Klubu Lekari.sk

1. zdravotná sociálna sieť

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky vymedzujú základné obchodné podmienky medzi spoločnosťou EURONET SK s.r.o., so sídlom Nadjazdová 2, 971 01 Prievidza, spravujúcou webový portál klub.lekari.sk a jej obchodnými partnermi v oblasti využívania reklamných priestorov na webovom portáli a marketingových služieb.

Vymedzenie pojmov:

Obchodný partner – podnikateľský subjekt, využívajúci marketingové služby webu klub.lekari.sk

Marketingové služby – marketingovými službami sa rozumie publikovanie banneru alebo publikovanie PR článku.

Špecifikácia konkrétnych marketingových služieb:

Reklamný banner

Spoločnosť EURONET SK poskytuje svojim obchodným partnerom priestor pre reklamu na svojom portáli prostredníctvom banneru.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, reklamný banner sa poskytuje po dobu 30 dní.
Cena za reklamný banner je 150€ bez DPH/mesiac.

PR článok

PR článok objednaný obchodným partnerom sa zobrazuje na hlavnej strane webu klub.lekari.sk.
Rozsah PR článku je možné dohodnúť s obchodným partnerom, obvykle je to však jedna normostrana.(A4) K PR článku prislúcha 1x fotografia, ktorá sa zobrazuje ako úvodná fotografia k článku. PR článok sa zobrazuje na vrchu domovskej stránky po dobu 14 dní.
Cena za publikáciu PR článku je 50€ bez DPH.

Topovanie článku

Článok, ktorý ste pridali do Klubu ako príspevok sa môže zobrazovať po dobu 2 dni na prvých pozíciách domovskej stránky.
Cena je 10€ bez DPH/ 2dni.

Fakturácia

Zálohové faktúry je vždy nutné uhradiť podľa doby splatnosti uvedenej na konkrétnej faktúre.
Po uhradení faktúry a spustení služby zasielame objednávateľovi „ostrú“ faktúru.

Obchodný partner súhlasí s použitím jeho emailovej adresy na zasielanie noviniek z webovej adresy lekari@lekari.sk v rozsahu max. 1x týždenne. Spoločnosť EURONET SK nikdy neposkytne konkrétne emailové adresy tretej osobe.

Publikovanie, alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

.© Lekari.sk 2021